1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Towary, które są zawarte w ofercie Sprzedającego i są produkowane według indywidualnych specyfikacji przekazywanych Sprzedającemu przez Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym na podstawie złożonego Zamówienia.

3. Zwroty należy kierować na adres Sprzedającego z dopiskiem „zwrot” oraz wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy – w uzgodnieniu ze Sprzedawcą sklepu.

4. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

5. Sprzedający po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zawracanych produktów prześle do Kupującego dokument korygujący na zwrócone produkty, celem potwierdzenia. 

6. Po otrzymaniu potwierdzenia (kopii dokumentu), Sprzedający dokona zwrotu ceny produktów na podany przez Kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej dokumentacji. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy. 

7. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta, liczoną od dnia dostarczenia Towaru. W przypadku ujawnienia wady Towaru Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu wraz z kartą gwarancyjną. Gwarant w ramach gwarancji rozpatrzy zgłoszenie terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta Sprzedający powiadomi o terminie naprawy lub wymiany lub o odmowie świadczeń wynikających z gwarancji. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają i nie wyłączają prawa Konsumenta do reklamacji Towaru w ramach rękojmi.

Pobierz formularz (kliknij tutaj)

Loading...