Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, byście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe.

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych.

W celu prawidłowej realizacji umów kupna-sprzedaży Flexible Anna Hochuł, ul. Łączna 11, 58-306 Wałbrzych przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu.

Flexible Anna Hochuł przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Flexible Anna Hochuł danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację z Klientem.

Administratorem danych osobowych jest Anna Hochuł Flexible. Przetwarzamy dane w celu realizacji transakcji. Flexible Anna Hochuł może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek lub księgowości.

Konto Klienta

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: nazwę firmy i/lub imię, nazwisko, adres, ew. adres e-mail, ew. numer telefonu.

Powiadomienie o dostępności produktu

Na życzenie Klienta Flexible Anna Hochuł przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności produktów. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Flexible Anna Hochuł. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Cookies

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

W przypadku chęci odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klient może takie oświadczenie przesłać do nas drogą mailową na adres: management@waterflex.pl lub listownie, na adres siedziby firmy. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Jego danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz.

Loading...