I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.WATERFLEX.PL jest własnością:

 

„Flexible” Anna Hochuł

ul. Łączna 11

58-306 Wałbrzych

NIP 886-227-73-82

Mob. +48 514 333 605

Tel.

 

kontakt@waterflex.pl

 

 

NR KONTA BANKOWEGO: Raiffeisen

PL20 1750 0012 0000 0000 3248 6789

Kod SWIFT Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

Kod BIC Bank BNP Paribas: PPABPLPKXXX

2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzamy je wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Szerzej piszemy o tym w zakładce Polityka prywatności.

3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego WATERFLEX.PL produktów są cenami netto PLN (doliczany jest VAT i koszt transportu przy realizacji zamówienia).

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego WATERFLEX.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane certyfikaty.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego WATERFLEX.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

 

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym WATERFLEX.PL można dokonywać poprzez stronę internetową sklepu WATERFLEX.PL - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu lub poprzez mail.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu do wysyłki, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

4. Podane stany magazynowe mogą wskazywać błędne ilości, acz dokładamy wszelkich starań by taka sytuacja nie miała miejsca.

5. Kupujący może zasięgnąć informacji o statucie zamówienia pocztą elektroniczną.

6. Towar zapłacony w całości, schodzi z naszego magazynu i należy do Kupującego, niezależnie od terminu i sposobu jego odbioru.

7. Towar zakupiony z terminem płatności, schodzi z naszego magazynu i należy do kupującego, z dniem wystawienia faktury, niezależnie od terminu i sposoby jego odbioru.

 

III. PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie WATERFLEX.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

- gotówką przy odbiorze osobistym - po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru

- gotówką przy odbiorze przesyłki firmą kurierską, tzw "za pobraniem" COD

- przelewem na konto bankowe Sprzedającego

- przelewem online: Przelewy24 lub PayNow

- kartą płatniczą:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.".

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, podaną przy każdym produkcie, będącą sumaryczną ceny towaru i kosztów transportu.

 

IV. DOSTAWA

1. Czas wysyłki produktów wynosi przeciętnie 48 godzin, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i akceptacji formy płatności (potwierdzenia przelewu, uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy lub za pobraniem) - jeśli dany produkt znajduje się na stanie sklepu.

2. Czas dostawy 24 godziny wyłącznie jeśli zamówienie zostanie złożone w opcji: za pobraniem, płatność online lub zostanie nam dostarczony dowód przedpłaty całej sumy na wskazane wyżej konto do godziny 11.00. Opcja aktywna w dniach poprzedzających dzień roboczy.

3. Za dopłatą w wysokości 15,00 zł. brutto możliwa dostawa w sobotę - po uzgodnieniu z nami.

4. Czas wysyłki towaru, którego nie ma aktualnie na stanie sklepu - przeciętnie 1-6 tygodni.

5. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem usług kurierskich.

6. Przesyłki realizujemy na terenie kraju, o możliwość przesłania za granicę należy każdorazowo zapytać Sprzedawcę - podając rodzaj i ilość towaru oraz kod pocztowy w kraju odbioru.

7. Odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu terminu, w tym celu należy skontaktować się z nami mailem lub telefonicznie.

 

V. GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym WATERFLEX.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem firmy FLEXIBLE.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres FLEXIBLE, ul. Łączna 11, 58-306 Wałbrzych. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Firma FLEXIBLE nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.

3. Odpowiedzi na reklamacje, zgłaszane drogą mailową na adres kontakt@waterflex.pl lub pocztą na adres firmy, za potwierdzeniem odbioru, udzielane są w terminie 30 dni. W przypadku braku odpowiedzi reklamacja uznana jest za zasadną. W procesie reklamacji można oczekiwać wymiany towaru - o ile jest dostępny, zwrotu towaru lub obniżenia ceny zakupu.

4. Firma FLEXIBLE, z tytułu rękojmi, ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu, w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

5. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy kupna sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W tym celu musi złożyć stosowne oświadczenie drogą mailową na adres KONTAKT@WATERFLEX.PL oraz zwrócić towar nie później niż w ciągu 14 dni. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma FLEXIBLE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu towaru firma FLEXIBLE zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres firmy FLEXIBLE, nazwa handlowa WATERFLEX i/lub potwierdzenia otrzymania faktury korygującej drogą mailową..

6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zwracanego towaru przez Sprzedającego.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przed Zamawiającego.

8. Klient, który nie jest Konsumentem, może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

a.       towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania

b.      towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony

c.       towar nie był montowany (złożony i potem zdemontowany)

d.      towar posiada oryginalne opakowanie (jeśli takowe posiadał)

e.      towar posiada oryginalną dokumentację (instrukcje, deklaracje zgodności, świadectwo jakości, dokument gwarancyjny itd.)

f.       towar nie jest oznaczony w katalogu literą NZ-dostępność do uzgodnienia, nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie, nie jest ofertą zindywidualizowaną.

W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Klient.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym FLEXIBLE wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Przetwarzanie danych osobowych.

W celu prawidłowej realizacji umów kupna-sprzedaży Flexible Anna Hochuł, ul. Łączna 11, 58-306 Wałbrzych przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu. Flexible Anna Hochuł przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Flexible Anna Hochuł danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację z Klientem.

4. Firma FLEXIBLE informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę FLEXIBLE dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym WATERFLEX.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu WATERFLEX.PL treści o charakterze bezprawnym.

Loading...